”En smart byggare vet var han kan fuska”, sägs det.

Vi tillåter oss tvivla.

Byggare är vi – väl meriterade och med lång erfarenhet – men det där med listiga genvägar, knep och smarta tricks förstår vi inte riktigt.
Istället tror vi på tydlighet, kunnande och ansvar. Att vi och vår beställare i ett gott samarbete både förstår och är ense om vad som ska göras.

Därför kallar vi oss för RelationsByggaren.

Bra relationer bygger på förtroende.
Och förtroende kan vi bara vinna med tydlighet och goda resultat.
Du som beställare får en byggare du kan lita på.
Vi får uppdragsgivare som gärna kommer tillbaka, med nya projekt.
Det tycker vi är smart.

Så här jobbar vi:

Bara med öppenhet, tydlighet och ansvar kan vi skapa ett samarbete där vi tillsammans både förstår och är ense om vad som ska göras och hur det ska göras.

Det är vårt ansvar att byggandet utförs som överenskommet, på rätt sätt och med rätt kvalitet, Slutresultatet ska alltid bli det vår uppdragsgivare beställde. Och jo, ansvaret för säkerhet, arbetsmiljö och mycket annat ligger också på vårt bord.

< Läs mer

Flerfamiljsfastighet, Helsingborg

När den putsen spruckit är det inte bara gående som kan skadas av nedfallande material. Såväl fasad som grund kan ta varaktig skada.

Läs mer >

Flerfamiljsfastighet, Helsingborg

När fogar intill fönster spricker kan fukt lätt tränga in. Det kan i sin tur leda till att armeringen rostar och att balken spricker.

< Läs mer

Radhusområde, Påarp

Till sist var det alldeles nödvändigt med en takrenovering för detta radhusområde.

Läs mer >

Flerfamiljsfastighet, Helsingborg

Att sockelputsen på en fastighet från 1920 har spruckit och är lös är förstås inte så förvånande.

< Läs mer

Radhusområde, Påarp

Området består av ett 40-tal fastigheter, med totalt 1500 fönster. Här har vi…

Läs mer >

Låt oss lära känna varandra!

Slå oss en signal på 010-330 50 00.

Vi lovar att från första kontakt och offert till färdigt resultat ställa upp med hela vårt kunnande, vår långa erfarenhet och vårt engagemang.

Allt går inte enkelt, snabbt och billigt, men vi har lärt oss att redan ett första samtal om vad som ska göras kan betyda mycket för projektets resultat och ekonomi. Troll spricker i solen!

Välkommen till RelationsByggaren!