Flerfamiljsfastighet, Helsingborg

Att sockelputsen på en fastighet från 1920 har spruckit och är lös är förstås inte så förvånande. Men, för att grunden och på sikt hela fastigheten inte ska skadas behöver den renoveras.

Vi har knackat ner befintlig puts, nätat, finputsat och målat sockeln.

< Tillbaka

D-o-k-u-m-e-n-t-a-t-i-o-n.

Låter lika tråkigt som det är viktigt.
Med en enda kontakt hos oss och tydlig kommunikation vinner du en bättre dokumentation av projektet – d v s bättre överblick över vad som gjorts, hur det gjorts och när gjorts.

Hör av dig!

Slå oss en signal (010-330 26 50) eller fyll i och skicka in kontaktrutan här nedan.

Vi lovar att från första kontakt och offert till färdigt resultat ställa upp med hela vårt kunnande, vår långa erfarenhet och vårt engagemang.