Så här jobbar vi:

Bara med öppenhet, tydlighet och ansvar kan vi skapa ett samarbete där vi tillsammans både förstår och är ense om vad som ska göras och hur det ska göras.

Det är vårt ansvar att byggandet utförs som överenskommet, på rätt sätt och med rätt kvalitet, Slutresultatet ska alltid bli det vår uppdragsgivare beställde. Och jo, ansvaret för säkerhet, arbetsmiljö och mycket annat ligger också på vårt bord.

När du samarbetar med oss är det en enda kontaktperson som ansvarar för allt i bygget – från start till mål. Vi kommer aldrig att lämna dig i sticket genom att låta dig reda ut problem med specialister eller underleverantörer. Vi är alltid med och tar ansvar för såväl helhet som detaljer i ditt projekt.

Vi använder ett brett nätverk av fackfolk och specialister i våra projekt. De är alla utvalda för att de med kunnande och erfarenhet levererar hög kvalitet. Dessutom anlitar vi endast ägarledda företag – precis som vi är de vana vid att ta ansvar.

Dessutom vill vi alltid gå i mål med flaggan i topp. Därför avslutas alla våra uppdrag med en extern, oberoende besiktning.

Vi arbetar i sydvästra Sverige och våra uppdragsgivare är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och fastighetsförvaltare.

Relationsbyggaren AB är en del av Capernum-koncernen som bl a har lång erfarenhet av besiktningar och problemlösning, inte minst när det gäller fukt.

Raka puckar.

Med nära, personlig kontakt blir det lättare att lösa problem och frågetecken när de dyker upp. För oss är klara besked och tydlig kommunikation en självklarhet.

Hör av dig!

Slå oss en signal (010-330 26 50) eller fyll i och skicka in kontaktrutan här nedan.

Vi lovar att från första kontakt och offert till färdigt resultat ställa upp med hela vårt kunnande, vår långa erfarenhet och vårt engagemang.